Oceľ 11523 (S355J2, 1.0553)

Vlastnosti:

Zvaritelná nelegovaná konštrukčná ocel. Bežné konštrukčné a strojné sučiastky. 

Sortiment:

Tyč kruhová ťahaná: d5h9 – d70h9

Tyč kruhová valcovaná: d60 – d310

Mechanické vlastnosti:

Najmenšia medza klzu Rp0,2 (MPa): 284

Pevnosť v ťahu Rm (MPa): 510 až 628

 

Ekvivalentná akosť:

11375 (S235) 

rezanie-ocel

OD ROKU 2016

KVALITA NA PRVOM MIESTE